Poľovnícka spoločnosť Dolina Ostratice

Poľovnícka spoločnosť Dolina Ostratice

IČO:

42282624

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Dolina Ostratice

Dátum vzniku:

30.12.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ostratice 41, Ostratice, 95634

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225505307 - Ostratice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený