Poľovnícka spoločnosť Dedinka

Poľovnícka spoločnosť Dedinka

IČO:

42200342

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Dedinka

Dátum vzniku:

22.02.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dedinka 219, Dedinka, 94150

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503134 - Dedinka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený