Poľovnícka spoločnosť Čunovo

Poľovnícka spoločnosť Čunovo

IČO:

30857767

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Čunovo

Dátum vzniku:

17.12.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Na hrádzi 221, Bratislava - mestská časť Čunovo, 85110

Okres:

SK0105 - Okres Bratislava V

Obec:

SK0105529435 - Bratislava - mestská časť Čunovo

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený