Poľovnícka spoločnosť Chotoma Skačany

Poľovnícka spoločnosť Chotoma Skačany

IČO:

42373565

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Chotoma Skačany

Dátum vzniku:

22.07.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cintorínska 43/5, Partizánske, 95803

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225505315 - Partizánske

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený