Poľovnícka spoločnosť Čamovce I. - Urbánka

Poľovnícka spoločnosť Čamovce I. - Urbánka

IČO:

30802148

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Čamovce I. - Urbánka

Dátum vzniku:

16.02.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bratislavská 28, Pezinok, 90301

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508179 - Pezinok

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený