Poľovnícka spoločnosť Čabraď

Poľovnícka spoločnosť Čabraď

IČO:

37996584

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Čabraď

Dátum vzniku:

31.03.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Majerský rad 3, Krupina, 96301

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518557 - Krupina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený