Poľovnícka spoločnosť, Búšlak Malé a Veľké Dvorníky

Poľovnícka spoločnosť, Búšlak Malé a Veľké Dvorníky

IČO:

42162262

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť, Búšlak Malé a Veľké Dvorníky

Dátum vzniku:

16.06.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Farma MD Malé a Veľké Dvorníky, Malé Dvorníky, 92901

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211555665 - Malé Dvorníky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený