Poľovnícka spoločnosť Bukovčan

Poľovnícka spoločnosť Bukovčan

IČO:

42299969

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Bukovčan

Dátum vzniku:

24.04.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sklené Teplice 374, Sklené Teplice, 96603

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D517241 - Sklené Teplice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený