Poľovnícka spoločnosť Bučoň

Poľovnícka spoločnosť Bučoň

IČO:

42307201

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Bučoň

Dátum vzniku:

04.06.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Boľkovce 265, Boľkovce, 98401

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511251 - Boľkovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený