Poľovnícka spoločnosť BAŽANT

Poľovnícka spoločnosť BAŽANT

IČO:

36095982

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť BAŽANT

Dátum vzniku:

08.03.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sibírska 2, Holíč, 90851

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504378 - Holíč

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený