POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ - Árnyék

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ - Árnyék

IČO:

42196671

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ - Árnyék

Dátum vzniku:

09.11.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

M.R.Štefánika 17, Lučenec, 98401

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511218 - Lučenec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený