Poľovnícka spoločnosť Agrovinol

Poľovnícka spoločnosť Agrovinol

IČO:

42210836

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Agrovinol

Dátum vzniku:

20.08.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pesecká ul. 6, Vinodol, 95106

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500917 - Vinodol

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený