Poľovnícka organizácia Vydra

Poľovnícka organizácia Vydra

IČO:

50327984

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Vydra

Dátum vzniku:

11.04.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vydrany 127, Vydrany, 93016

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211502014 - Vydrany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený