Poľovnícka organizácia vlastníkov poľovných pozemkov Dulov

Poľovnícka organizácia vlastníkov poľovných pozemkov Dulov

IČO:

42378516

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia vlastníkov poľovných pozemkov Dulov

Dátum vzniku:

10.07.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dulov 115, Dulov, 01852

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222513024 - Dulov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený