Poľovnícka organizácia R.I.P Hunt

Poľovnícka organizácia R.I.P Hunt

IČO:

50236229

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia R.I.P Hunt

Dátum vzniku:

17.02.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tomášikova 3, Bratislava - mestská časť Ružinov, 83104

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529320 - Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov