Poľovnícka organizácia Poľnohospodárske družstvo v skratke PO PD so sídlom v Kukučínove č. 22, 937 01 Želeizovce

Poľovnícka organizácia Poľnohospodárske družstvo v skratke PO PD so sídlom v Kukučínove č. 22, 937 01 Želeizovce

IČO:

42334748

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Poľnohospodárske družstvo v skratke PO PD so sídlom v Kukučínove č. 22, 937 01 Želeizovce

Dátum vzniku:

07.06.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kukučínov 22, Kukučínov, 93701

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502456 - Kukučínov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený