Poľovnícka organizácia Poľana, Kysucké Nové Mesto - Budatínska Lehota

Poľovnícka organizácia Poľana, Kysucké Nové Mesto - Budatínska Lehota

IČO:

42213584

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Poľana, Kysucké Nové Mesto - Budatínska Lehota

Dátum vzniku:

02.06.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Budatínska Lehota 196, Kysucké Nové Mesto, 02336

Okres:

SK0314 - Okres Kysucké Nové Mesto

Obec:

SK0314509256 - Kysucké Nové Mesto

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený