Poľovnícka organizácia Malý Dub

Poľovnícka organizácia Malý Dub

IČO:

42408181

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Malý Dub

Dátum vzniku:

05.03.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 832/200, Hrabušice, 05315

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A526592 - Hrabušice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený