Poľovnícka organizácia KRÁĽOVÁ

Poľovnícka organizácia KRÁĽOVÁ

IČO:

42274150

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia KRÁĽOVÁ

Dátum vzniku:

11.01.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bohunice 235, Bohunice, 01852

Okres:

SK0222 - Okres Ilava

Obec:

SK0222582301 - Bohunice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený