Poľovnícka organizácia Havrania skala, n.o.

Poľovnícka organizácia Havrania skala, n.o.

IČO:

42279259

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Havrania skala, n.o.

Dátum vzniku:

04.02.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vrchteplá 50, Vrchteplá, 01705

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226513784 - Vrchteplá

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený