Poľovnícka organizácia DUNAJ

Poľovnícka organizácia DUNAJ

IČO:

50203070

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia DUNAJ

Dátum vzniku:

16.02.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Andreja Sládkoviča 5, Michalovce, 07101

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522279 - Michalovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov