Okresná organizácia Slovenského Poľovníckeho Zväzu

IČO:

31769641

Obchodné meno:

Okresná organizácia Slovenského Poľovníckeho Zväzu

Dátum vzniku:

21.01.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lichnerova 33, Senec, 90301

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108508217 - Senec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený