Obecné poľovnícke združenie Mníšek II.

IČO:

35523557

Obchodné meno:

Obecné poľovnícke združenie Mníšek II.

Dátum vzniku:

15.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Prakovce 295, Prakovce, 05562

Okres:

SK0421 - Okres Gelnica

Obec:

SK0421543497 - Prakovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený