Obecná poľovnícka ochranná spoločnosť Ľubica

Obecná poľovnícka ochranná spoločnosť Ľubica

IČO:

42234212

Obchodné meno:

Obecná poľovnícka ochranná spoločnosť Ľubica

Dátum vzniku:

05.09.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Športová 88, Ľubica, 05971

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523682 - Ľubica

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený