Klub poľovníckej kynológie a agility

IČO:

35565772

Obchodné meno:

Klub poľovníckej kynológie a agility

Dátum vzniku:

29.07.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

UVL, Komenského 73, Košice - mestská časť Sever, 04181

Okres:

SK0422 - Okres Košice I

Obec:

SK0422598151 - Košice - mestská časť Sever

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený