Gemerské poľovnícke združenie Starý agát so sídlom vo Vlkyni

IČO:

37819879

Obchodné meno:

Gemerské poľovnícke združenie Starý agát so sídlom vo Vlkyni

Dátum vzniku:

18.06.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vlkyňa 70, Vlkyňa, 98044

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515779 - Vlkyňa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený