Gemerské poĺovnícke združenie DIANA

IČO:

31897983

Obchodné meno:

Gemerské poĺovnícke združenie DIANA

Dátum vzniku:

21.07.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kráĺ 206, Kráľ, 98045

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515078 - Kráľ

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený