Bruno Čopey NIMROD-predajňa poľovníckych potrieb

Bruno Čopey NIMROD-predajňa poľovníckych potrieb

IČO:

33673063

Obchodné meno:

Bruno Čopey NIMROD-predajňa poľovníckych potrieb

Dátum vzniku:

05.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Osloboditeľov 3, Humenné, 06601

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520004 - Humenné

Právna forma:

101 - Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Hlavná činnosť:

47789 - Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.

Inštitucionálny sektor:

14200 - Samostatne zárobkovo činné osoby

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov