Majstrovstvá SPK v disciplíne Poľovnícky 10-boj

Obvodná poľovnícka komora  Zvolen
z poverenia Slovenskej poľovníckej komory
usporiada
 
 
 
M a j s t r o v s t v á    S P K v disciplíne Poľovnícky 10-boj
 19. augusta 2018 – nedeľa na Streleckom štadióne SNP v Sielnici