Zákon o strelných zbraniach a strelive nadobudol účinnosť 1.2.2022

 

 

Dňa 1.2.2022 nadobudla účinnosť novela zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorý nájdete v prílohe. 

 

 

 

Príloha: Zákon o strelných zbraniach a strelive - AKTUÁLNE ZNENIE

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/2538-zakon-o-strelnych-zbraniach-a-strelive-nadobudol-ucinnost-1-2-2022.html