Výzva na plnenie opatrení pre zabránenie šírenia AMO na území Slovenska

Vážení poľovníci, užívatelia poľovných revírov, predpoklady odborníkov ohľadom šírenia nebezpečnej nákazlivej vírusovej choroby afrického moru ošípaných (ďalej len „AMO“) sa žiaľ napĺňajú. Od augusta 2019, kedy sme na Slovensku AMO zaznamenali po prvý raz v diviačej populácii, uhynulo na túto chorobu a bolo pozitívne diagnostikovaných 2349 diviakov (k 21.4.2021). 

Stretávame sa veľmi často s tým, že užívatelia poľovných revírov diviačiu zver nelovia počas celého roka, akonáhle spadnú do infikovanej zóny a lov im je na určité časové obdobie pozastavený, nechcú toto nariadenie rešpektovať, resp. chcú loviť, avšak, už je neskoro. Z poľovníkov sa tak stanú zberači kadáverov, ktorí mohli diviačiu zver včas zužitkovať, znížiť jej denzitu a veľmi by tým napomohli k spomaleniu, resp. zastaveniu šírenia AMO celým našim územím.V tomto roku, pokiaľ sa k úlohe znižovania stavov nepostavíme okamžite rázne a zodpovedne, nastane katastrofická situácia. Výsledky lovu a úhynu za prvý mesiac poľovníckej sezóny roku 2021/2022 poukazujú na to, že lov predstavoval len 986 jedincov a úhyn už 689 jedincov. Nemôžeme predsa dopustiť aby úhyn prevýšil v nasledujúcom mesiaci lov!  

I z tohto dôvodu Slovenská poľovnícka komora vyzýva všetkých držiteľov poľovných lístkov, užívateľov poľovných revírov, dotknuté orgány a osoby, aby prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia AMO brali vážne! Je nutné k lovu pristupovať rázne a zodpovedne, zver vnadiť len povoleným krmivom a predpísanom množstve, pozorne sledovať podozrivé správanie diviakov a vyhľadávať kadávery, ktoré je nutné okamžite zlikvidovať a hlavne dodržiavať biologickú ochranu pri manipulácii s ulovenou a nájdenou uhynutou diviačou zverou. Aj od Vášho prístupu závisí potravinová sebestačnosť Slovenska v produkcii bravčového mäsa.

 

Príloha:

Výzva užívateľom PR - AMO 2021

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/2315-vyzva-na-plnenie-opatreni-pre-zabranenie-sirenia-amo-na-uzemi-slovenska.html