Výnimka zo zákazu vychádzania pre držiteľov PL

Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť.

Všetky výnimky a opatrenia nájdete tu: https://korona.gov.sk/nudzovy-stav-a-zakaz-vychadzania-od-25-novembra-2021/

Hromadné podujatia - spoločné poľovačky a skúšky PUP:

Obmedzenie sa nevzťahuje v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na hromadné podujatie uvedené nižšie od miesta bydliska a cestu späť.
Hromadné podujatia, na ktoré sa udeľuje výnimka zo zákazu vychádzania podľa uznesenia vlády sú: zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

Podľa stanoviska od ÚVZ SR spoločná poľovačka a skúšky PUP spadá do kategórie zasadnutí, ktoré sa uskutočňujú podľa zákona, t. j. na jej uskutočnenie sa vzťahuje výnimka zo zákazu usporiadania hromadných podujatí. 


Zdroj: korona.gov.sk

Príloha:
UVZ_2021_SPOLOCNE_POLOVACKY_PUP.

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2482-aktualne-vynimka-zo-zakazu-vychadzania-pre-drzitelov-pl.html