Spoločná tlačová správa: Praktiky vedenia ministerstva životného prostredia sú horšie ako v totalite

Včera, 6. mája bola v zbierke zákonov  publikovaná vyhláška Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny. Organizácie, ktorých ústavných práv a právom chránených záujmov sa vyhláška č. 170 týka, konštatujú, že sa v právnom systéme SR objavuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý nadobudol účinnosť napriek tomu, že v rámci jeho prípravy neboli odstránené všetky zásadné pripomienky a rozpory a ani zďaleka nebol dosiahnutý všeobecný konsenzus dotknutých strán. Takéto praktiky rezortu sa rovnajú tým totalitným, proti ktorým minister životného prostredia Ján Budaj sám v minulosti bojoval. Navyše minister neustálymi populistickými vyjadreniami prezentuje „prácu“ v ochrane prírody a najmä ochranu veľkých šeliem ako úspech envirorezortu a nie úspech a zásluhu ľudí, ktorí sa na zachovaní biodiverzity dlhodobo podieľajú.

V kontroverznej vyhláške je vlk zaradený medzi chránené živočíchy a je zakázané ho usmrcovať, zraňovať a chytať. Zákon o poľovníctve i jeho vykonávacia vyhláška však stále dovoľuje lov vlka a rozhodovanie o ňom je v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Minister Ján Budaj pod tlakom mimovládnych organizácií nadradil danú vyhlášku platným zákonom a Ústave SR. Navyše vôbec neakceptoval názor a požiadavky svojho kolegu, člena vlády SR, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského, odborných organizácií, ale ani ľudí z vidieka, ktorí majú v rámci svojho pôsobenia na vidieku dosah na aktívnu ochranu prírody. Ochranou vlka sa tak len odvádza pozornosť od netransparentných skutkov a postupov MŽP SR, proti ktorým už protestujú obyvatelia vidieka a píšu viaceré petície. Tou najčerstvejšou je petícia proti naplánovanému vybudovaniu umelého ostrova v Oravskej priehrade za vyše 2 mil. €, pritom sa však napríklad na prioritnú a reálnu pomoc na budovanie čističiek odpadových vôd pre obce peniaze nedokážu nájsť. Rovnakým spôsobom sú mrhané finančné prostriedky na „ochranu“ šeliem a genetické výskumy, o ktorých od roku 2019, kedy boli ukončené nemajú obyvatelia tejto krajiny žiadne informácie.

Takéto správanie sa kompetentných doslova zametá nielen životnými potrebami a záujmami chovateľov hovädzieho dobytka, oviec, včelárov a ostatných obyvateľov vidieka, ale aj s právnym systémom Slovenskej republiky. O problematike ochrany prírody na Slovensku tak za oponou rozhoduje tretí sektor. Populizmus a zavádzanie verejnosti „prácou“ envirorezortu však už znepokojuje najmä na Slovenskom vidieku státisíce ľudí a preto je veľmi pravdepodobné, že v krátkej dobe títo ľudia vyjadria svoj názor aj pred Ministerstvom životného prostredia SR.

Spoločne konštatujeme, že skutočné problémy vidieka rezort nerieši!
Envirorezort sa tak nezaoberá vážnymi problémami, ako sú napr. PCB látky, kde za rok od medializovanej pompéznej návštevy v bývalom areáli Chemka Strážske nedokázal absolútne nič urobiť pre ohrozených obyvateľov východného Slovenska. Angažuje sa ale do tém, ktoré nepotrebujú pozornosť. Príkladom je aj nekoncepčná ochrana medveďa, ktorý už pravidelne spôsobuje problémy svojimi návštevami a výskytmi v lokalitách a obciach, v ktorých doposiaľ nikdy nebol. Celoslovenský problém má však vyriešiť 5-členný tzv. „medvedí  zásahový tím“. Jeho odbornosť a akcieschopnosť tzv. humánneho manažmentu chránených živočíchov mala možnosť slovenská verejnosť posúdiť pred pár dňami na príklade usmrtenia medvedice s mláďaťom vo Vysokých Tatrách.

Napriek tomu veríme, že minister Ján Budaj, ktorý síce neodpovedá na listy, nepovažuje nás za partnerov, nekomunikuje ani s ľuďmi tvoriacich život na vidieku, uznáva a podporuje len tretí sektor, ktorý sa populisticky prezentuje na úkor iných rezortov, flagrantne porušuje elementárne pravidlá legislatívneho procesu právneho štátu si konečne uvedomí, že to, s čím sa slovenský vidiek môže ešte pochváliť, sa zachovalo najmä rozumom a prácou ľudí z vidieka – lesníkmi, chovateľmi, poľnohospodármi, poľovníkmi, včelármi, a nie občianskym ekoaktivizmom.

Dôrazne však odmietame trpieť dopady populistickej legislatívy na našich členov a obyvateľov Slovenskej republiky a preto využijeme všetky možnosti na pozastavenie účinnosti a zrušenie tejto vyhlášky.

Podpísaní pod TS:   
Slovenská poľovnícka komora          
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora       
Slovenská lesnícka komora   
Slovenský zväz včelárov        
Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

 

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/medialne-vystupy-spk/tlacove-spravy/2332-spolocna-tlacova-sprava-praktiky-vedenia-ministerstva-zivotneho-prostredia-su-horsie-ako-v-totalite.html