Sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách v mesiaci január 2023

Vážení poľovníci,

Slovenský rybársky zväz požiadal SPK o súčinnosť pri informovaní celej členskej základne SPK o tom, že dňa 14. januára 2023 bude na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu prebiehať sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,00 hod.

Týmto žiadame všetky organizačné zložky o spoluprácu, nakoľko informácia o počte nocovísk a množstve vyskytujúcich sa kormoránov je potrebná k záverečnej správe o uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormorána.

Získané údaje zasielajte elektronicky na adresu stencl@srzrada.sk alebo poštou na adresu sekretariátu SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ, RADA ŽILINA,ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina.

V prípade nepriaznivého počasia – slabej viditeľnosti kvôli hmle alebo sneženiu sa termín sčítania presunie na nedeľu 15.1.2023.

Podrobnejšie informácie sú priložené v metodike v prílohe. 

V NADVÄZNOSTI NA SČÍTANIE KORMORÁNA VEĽKÉHO BUDE V DŇOCH OD 12.1.2023 DO 15.1.2023 ZAKÁZANÉ PLAŠIŤ A LOVIŤ KORMORÁNA VEĽKÉHO PODĽA AKTUÁLNEJ PLATNEJ VÝNIMKY (Č. 10193/2021-9.1 (26/2021 – ROZKL.)

 

Prílohy; 
Metodika - sčítanie kormoránov 2023 
Formulár - sčítanie kormoránov 2023

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/2903-scitanie-kormorana-velkeho-na-nocoviskach-v-mesiaci-januar-2023.html