PRI TÁĽOCH HORÍ LES, IDE O ÚZEMIE KDE NEBOLA SPRACOVANÁ KALAMITA

V katastri obce Bystrá sa včera rozhorel lesný požiar, pričom sú zasiahnuté lesné porasty na kopci Veľký Gápeľ. Horí na ploche približne 5 ha.

Ide o lokalitu, kde bola v roku 2004 rozsiahla veterná kalamita, ku ktorej sa pridala podkôrniková kalamita. Napriek opakovaným snahám lesníkov úrady nepovolili spracovanie tejto kalamity. Výsledkom podkôrnikovej kalamity bolo viac ako 140.000 m³ zoschnutých stromov na rozlohe 240 ha.

„Nespracovaním kalamity ostalo v lesoch obrovské množstvo suchých stromov. Tie predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov. Preto apelujeme na odstraňovanie následkov kalamít, aj keď ide o územia národných parkov. Nerobíme tak kvôli ziskov z predaja dreva, ale preto, aby sme uchránili lesy pred požiarmi“, vysvetlil generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR.

Okolie kopca Veľký Gápeľ  je extrémne neprístupný terén, kde sa nachádzajú ochranné lesy, preto tam lesníci v minulosti nevykonávali hospodársku ťažbu.

Pri hasení požiaru v hasičmi spolupracujú aj LESY SR. Na haseniu tohto požiaru hasičom zapožičali špeciálne vaky, tzv. jazierka, ktoré slúžia na dopravu vody do ťažko prístupného terénu.   

 

Tlačová správa

 

 

Zdroj: https://www.lesy.sk/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/pri-taloch-hori-les-ide-uzemie-kde-nebola-spracovana-kalamita.html