Pomáhame poľnej zveri

Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody
Pomáhame poľnej zveri. V ďalšej reportáži sa vyberieme do Kvetoslavova. Poľovníci z Poľovníckeho združenie Bažant Kvetoslavov tu na vlastné náklady pomáhajú poľnej zveri výsadbou stromov, budovaním napájačiek a zlepšovaním životného prostredia.

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/polovnictvo/televizna-relacia-halali/reportaze/275-reportaze/2372-pomahame-polnej-zveri.html