Poľovníci robia maximum, denne ulovia až 260 diviakov

Slovenskí poľovníci berú úlohu v boji proti africkému moru ošípaných vážne. Dôkazom toho je aj tohtoročný lov diviačej zveri, ktorý od začiatku marca do konca októbra dosiahol hranicu 45 tisíc kusov. Rovnaký počet bol zaznamenaný aj v sezóne 2019/2020, kedy poľovníci ulovili historicky najviac, až 75 tisíc diviakov. Prekonáme toto historické maximum?

Hoci sa na veľkej časti Slovenska, ktorá je zasiahnutá africkým morom ošípaných, na určitý čas nemôže loviť, alebo diviaky úplne zmizli, čísla lovu neustále stúpajú. SPK veľmi teší, že sú poľovníci zodpovední a štatistika lovu prekonáva rekordy. Len napríklad priemerný denný lov za posledné dva mesiace presiahol už 260 kusov diviačej zveri. Málokto si uvedomí, koľko to stojí poľovníkov námahy, hodín času i financií, aby sa im podarilo stavy diviakov znížiť. Aj preto im treba za ich rukolapné výsledky poďakovať a nie ich haniť, že situáciu „nezvládajú“, ako to prezentujú niektoré médiá. 

Lov a proticovidové opatrenia  
V rovnakom čase minulého roka bolo ulovených len 38 tisíc kusov diviačej zver. Lov nám znemožňovali proticovidové opatrenia, ako zákaz cestovania z okresu do okresu, či zákaz usporiadania hromadných podujatí. Teraz sa situácia opäť začala dramatizovať a my sa obávame, že pokiaľ k tomu naozaj príde, spoločné poľovačky v režime „OP“ nebudú mať takú účinnosť. Hoci v septembri SPK dostala od ÚVZ SR jasné stanovisko, kde uviedli, že spoločné poľovačky sú vykonávané zo zákona a preto sa na ne vydané opatrenia nevzťahujú.

Čo s ulovenými diviakmi? 
Uľahčiť predaj vyšetrenej diviny v koži sa snažia aj veterinári. Pred pár dňami boli upravené mimoriadne núdzové opatrenia vydané hlavným veterinárnym lekárom, ktoré umožňujú umiesťovanie diviny z diviačej zveri v reštrikčnom pásme P I. po obdržaní negatívneho výsledku na AMO. Problém s umiestnením diviny na trhu sa však podarilo čiastočne vyriešiť prostredníctvom spustenia aplikácie PredajDiviny.sk, cez ktorú sa ponúklo už viac než 12 ton diviny v koži z diviačej zveri. Poľovníci však neponúkajú len divinu z diviakov, ale najmä z jelenej a danielej zveri. Od vzniku aplikácie sa tak ponúklo už viac ako 60 ton diviny v koži.

Výzva prezidenta: LOVTE DIVIAKY

Plnenie plánu lovu diviačej zveri v poľovníckej sezóne 2021/2022

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/medialne-vystupy-spk/tlacove-spravy/2476-polovnici-robia-maximum-denne-ulovia-az-260-diviakov.html