Poľovníci a lesníci chcú opäť strieľať medvede, vedcom a ochranárom to nedáva zmysel

K smrteľnému útoku pri Liptovskej Lúžnej prišlo v lese a nikto nevie, o ktorého medveďa išlo. Doteraz z tejto lokality neboli hlásené žiadne problémy s medveďmi.


Medveď hnedý. Foto zdroj pixabay.com

 

Ochranári za posledný rok uspali 3 medveďov. Niektoré obce však stále ignorujú zabezpečenie odpadu pred šelmou, bez ktorého sa ďalej nepohneme.

Zatiaľ síce nevieme, čo spôsobilo útok medveďa na muža z Liptovskej Lúžnej, faktom však je, že došlo k historicky prvému smrtiacemu útoku medveďa na človeka za posledných 100 rokov.
Ochranári napokon nebudú schopní žiadnej rekonštrukcie tragickej udalosti, pretože polícia ich na miesto činu neprizvala. „Znehodnoteniu vzoriek z trusu sa dalo zabrániť, keby boli zamestnanci Štátnej ochrany prírody privolaní na miesto činu bezprostredne po odhalení incidentu a mohli odobrať čerstvé vzorky. Táto udalosť preto podčiarkuje nutnosť posilniť spoluprácu medzi ŠOP SR a Políciou SR," komentuje celý prípad ministerstvo.

Čoraz častejšie vpády problémových medveďov do blízkosti ľudských obydlí však úmrtím dostali iný rozmer. Tragická udalosť opäť oživila aj diskusiu o tom, či máme premnožené medvede a či nie je na čase zaviesť regulačný lov tejto celoročne chránenej šelmy u nás. Medzi ochranármi, lesníkmi a poľovníkmi, ktorí sa k téme vyjadrujú, dlhodobo nie je zhoda.

Prečo medvede schádzajú k ľudským obydliam

Podľa lesníkov to súvisí najmä s vysokou početnosťou medveďov v niektorých regiónoch. Mladšie jedince a medvedice s mladými sú podľa nich vytláčané dominantnými jedincami do oblastí, kde majú kľud aj dostatok potravy. Práve dostatok potravy nachádzajú v blízkosti ľudských obydlí, kde medvede lákajú pestované plodiny.
Lesníci dlhodobo upozorňujú, že populácia medveďa hnedého sa zvyšuje a v niektorých lokalitách je už priam kritická, pričom na 300 hektárov pripadá jeden medveď. Často používajú aj pomenovanie, že medvede sú premnožené.

Podľa poľovníkov sme si ich tak vychovali sami tým, že sme prestali z populácie odstraňovať medvede, ktoré obsadzujú všetky dostupné teritóriá a tie existujúce zmenšujú. Slovensko je podľa poľovníkov lesnatejšou krajinou ako Rumunsko, avšak má podstatne menšiu rozlohu, väčšiu ľudnatosť a zároveň vyššiu hustotu medveďov na kilometer štvorcový.

Podľa ochranárov medvede prenikajú bližšie k ľuďom len kvôli potrave, nie však preto, že by ich mali v prirodzenom prostredí nedostatok, ale preto, že v kontajneroch či na poli je ľahko dostupná.
Problém Slovenska nie je podľa ochranárov to, koľko tu žije medveďov, ale koľko z nich je problémových. „To je spôsobené nezabezpečeným komunálnym odpadom, vnadením v poľovníckych zariadeniach či pestovaním atraktívnych poľnohospodárskych plodín, ako je napríklad kukurica,“ vysvetlil Slašťan, vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého.
S prívlastkom „premnožené“ sa podľa ochranárov nedá súhlasiť. Medveď je vrcholový predátor a jeho premnoženie nie je možné z ekologického hľadiska. Medveďov je podľa ochranárov toľko, koľko sa v území uživí, to znamená, že ak by klesla úživnosť prostredia, počet medveďov sa rapídne zníži. Vyjedia si na svojom území potravu a potom buď zahynú, alebo sa musia presunúť inam.

 

Zdroj: https://www.aktuality.sk