Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2023/2024

Podľa hlásení z Okresných úradov ulovili poľovníci za 9 mesiacov poľovníckej sezóny 2023/2024 až 45 291 kusov diviačej zveri. Plán lovu diviačej zveri bol v minulom roku splnený na 111 %.

 

 

Podľa hlásení z Okresných úradov ulovili poľovníci za 9 mesiacov poľovníckej sezóny 2023/2024 až 45 291 kusov diviačej zveri. Plán lovu diviačej zveri bol v minulom roku splnený na 111 %.


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 30.09.2023


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 31.08.2023

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 30.06.2023


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 31.05.2023

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 30.04.2023

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2023/2024 so stavom k 31.03.2023

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/3139-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2023-2024.html