Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2022/2023

Podľa hlásení z Okresných úradov ulovili poľovníci od marca do decembra sezóny 2022/2023 45 142 diviakov. Plán je tak zatiaľ splnený na 92 %

 

 


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 30.11.2022


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.10.2022


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 30.09.2022


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.08.2022


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.07.2022


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 30.06.2022


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.05.2022


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 30.04.2022


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2022/2023 so stavom k 31.03.2022


https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/2697-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2022-2023-1.html

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/2697-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2022-2023-1.html