Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2020/2021

Podľa hlásení z okresných úradov bolo na Slovensku v poľovníckej sezóne 2020/2021 ulovených k 30.11.2020 44 915 diviakovVlani minulom roku bolo k 30.11. ulovených 54 373 ks diviačej zveri.

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.11.2020

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/1946-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2020-2021-2.html