Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2020/2021

Podľa hlásení z okresných úradov bolo na Slovensku v poľovníckej sezóne 2020/2021 ulovených k 31.5.2020 12 427 diviakovTohoročný úbytok za tri mesiace sezóny je tak oproti minulému roku vyšší o 4 462 ks!

 

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.05.2020


Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.04.2020

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 31.03.2020

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/1946-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2020-2021-2.html