Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2019/2020

Informácie o vykonanom love diviačej zveri v novej poľovníckej sezóne 2019/2020 so stavom k 31.01.2020. Podľa hlásení z okresných úradov bolo doposiaľ ulovených 72 182 diviakov.  V porovnaní s januárom 2019 je v súčasnosti ulovených o 14 750 kusov diviačej zveri viac.

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.01.2020

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.12.2019

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 30.11.2019

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 30.09.2019

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.08.2019.

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.07.2019

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 30.06.2019

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.05.2019

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 30.04.2019

Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2019/2020 so stavom k 31.03.2019

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/1575-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2019-2020.html