Parlament schválil novelu zákona o strelných zbraniach a strelive

Vážení poľovnícki priatelia,

2. decembrai parlament schválil v treťom čítaní návrh dlho očakávanej novely zákona o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z. Prítomných bolo 144 poslancov, z čoho 90 hlasovalo ZA tento návrh novely.

Zásadná zmena, ktorá sa dotkne poľovníkov bude v možnosti používať zakázané doplnky zbraní, samozrejme v súlade so zákonom o poľovníctve.

 

Zákon nadobudne právoplatnosť okamžite po zverejnení v Zbierke zákonov a zároveň s účinnosťou zákona bude môcť nadobudnúť "funkčnosť" aj nariadenie hlavného veterinárneho lekára, ktorý môže vzhľadom na výskyt nebezpečných chorôb, povoliť používanie zakázaných spôsobov lovu (rozumej zariadenia umožňujúce streľbu v noci) a to len za účelom plnenia opatrení proti africkému moru ošípaných.

Ako hlasovali poslanci v parlamente nájdete po kliknutí sem.

​Schválený text zákona nájdete ​po kliknutí sem

Zatiaľ však nie ​je ​v úplne konsolidovanej podobe. Schválené boli všetky navrhnuté pozmeňovacie návrhy, tj. návrh zákona ako bol predložený Vládou SR je potrebné čítať spolu s pozmeňujúcimi návrhmi. Novela by mala byť publikovaná v zbierke zákonov ako ucelený dokument (zákon) v pomerne krátkom čase.

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/2488-parlament-schvalil-novelu-zakona-o-strelnych-zbraniach-a-strelive.html