Národné lesnícke centrum vyškolí lesných sprievodcov pre zážitkové sprevádzanie

Ukrajinskí a slovenskí lesníci z východného Slovenska absolvujú začiatkom októbra špeciálny program „Lesný sprievodca“ v rámci projektu „Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér“. Zameraný je na lesnú pedagogiku zážitkovou formou, zásady prvej pomoci v lese, environmentálnu etiku, ale aj na predstavenie lesa deťom a mládeži so zdravotným postihnutím.

„Program bude prebiehať v dvoch turnusoch a lesníci budú v rámci neho spolupracovať aj s viac ako 50 deťmi zo základných škôl  v Spišskej Teplici a Nižnom Klátove. Zážitkové sprevádzanie absolvujú na Náučnom chodníku Pramenisko v Tatranskej Lomnici a Náučnom chodníku Jasov,“ vysvetlila Veronika Jaloviarová z Národného lesníckeho centra, ktoré pripravilo školenie. Celkovo sa ho zúčastní 40 lesníkov, po 20 z každej krajiny.

Projekt sa zameriava na vybudovanie cezhraničného partnerstva zameraného na podporu rozvoja ekoturizmu a lesnej pedagogiky a propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva v prihraničných regiónoch. Zameriava sa na zlepšenie kapacity multifunkčného lesníctva prostredníctvom poskytovania verejnoprospešných služieb pre návštevníkov lesa, turistov, deti a mládež vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Koordinátorom projektu je Národné lesnícke centrum. Partnermi projektu sú  Mestské lesy Košice a.s.,  PRO POPULO Poprad, s.r.o.,  Spojená škola - SOŠ lesnícka v Prešove,  Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,  FORZA - Ahenstvo spryiannia stalomu rozvytku Karpatskoho rehionu, Natsionalnyi pryrodnyi park “Zacharovanyi krai”, Zakarpatske oblasne upravlinnia lisovoho ta myslyvskoho hospodarstva,  Skogbrukets Kursinstitutt.

Vzdelávací program Lesný sprievodca, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,  pripravilo Národné lesnícke centrum v rámci projektu „Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér“, ktorý je podporený z grantov Nórskeho finančného mechanizmu – správcom programu Cezhraničnej spolupráce  je Úrad vlády SR.

Viac informácií o projekte na www.forsoc.org alebo na https://www.facebook.com/forsoc.eu

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu/ Supported by a grant from Norway. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky/Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou/Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám/Cooperation with common values“

www.norwaygrants.org