Mimoriadne povolenie lovu niektorých druhov raticovej zveri 2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadostí Slovenskej poľovníckej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Levice a viacerých užívateľov poľnohospodárskych pozemkov a užívateľov poľovných revírov podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje

mimoriadny lov na území Slovenskej republiky u týchto druhov zveri:

 

jeleň lesný
- jednoročná jelenica v termíne od 1.5.2021 do 31.7.2021
- jelienča v termíne od 1.7.2021 do 31.7.2021

daniel škvrnitý 
- jednoročný danielica v termíne od 1.5.2021 do 31.7.2021
- danielča v termíne od 1.7.2021 do 31.7.2021

muflón lesný
- muflón všetky vekové triedy od 1.5.2021 do 31.7.2021 vrátane,
- jednoročná muflonica v termíne od 1.5.2021 do 31.7.2021
- muflonča v termíne od 1.5.2021 do 31.7.2021.

Povolenie sa nevzťahuje na územie vojenských obvodov, v ktorých lov povoľuje Ministerstvo obrany SR.

Loviť zver možno len v zmysle schváleného plánu chovu a lovu alebo na základe MPL vydaného podľa § 56 ods.1, 2 a ods. 7 zákona o poľovníctve.

Celé MPL a odôvodnenie nájdete v prílohe.

 

Príloha:
2.polrok_mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri leto 2021

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/2328-mimoriadne-povolenie-lovu-niektorych-druhov-raticovej-zveri-2021.html