APEL na užívateľov poľovných revírov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zaslalo list Slovenskej poľovníckej komore, kde ich žiada apelovať na užívateľov poľovných revírov (PR) a držiteľov poľovných lístkov o dodržiavanie vydaných nariadení a opatrení v súvislosti so spomalením šírenia afrického moru ošípaných u diviačej zveri. 

MPRV si je plne vedomé, že vydávanie povolení na lov zveri je úplne v kompetencii užívateľa PR, avšak aj napriek tomu vzhľadom na závažnosť situácie je potrebné umožniť lov diviačej zveri celoročne, vo všetkých kategóriách a čo najširšiemu okruhu poľovníkov.

Nakoľko MPRV SR je neustle upozorňované, že niektorí užívatelia PR:

- vydávajú povolenia na lov diviačej zveri len počas riadnej doby lovu a nie počas celého roka,
- nevydávajú povolenie na lov diviačej zveri všetkým členom,
- nevydávajú povolenie na lov dospelých diviačic.

Žiadame preto všetkých užívateľov poľovných revírov, aby dodržiavali vydané opatrenia MPRV SR, hlavným veterinárnym lekárom, miestne príslušných RVPS a opatrenia uvedené v NKP.

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/nariadenia/mparv-sr/2084-apel-na-uzivatelov-polovnych-revirov.html