AMO: Úrady potvrdili vírus v Taliansku

Regionálne úrady potvrdili 7. januára 2022 prvý prípad afrického moru ošípaných (AMO) v Piemonte v Taliansku. Analýza tela diviaka, ktorú vykonal Experimentálny zooprofylaktický inštitút v Piemonte, Ligúria a Valle d'Aosta, odhalila prítomnosť choroby. Diviak bol nájdený v Ovade (provincia Alessandria), ktorá sa nachádza asi 120 km juhozápadne od Milána v severnom Taliansku. Ďalšie uhynuté diviaky sa našli v susedných oblastiach – Franconalto, Voltaggio a Isola del Cantone – medzi Piemontom a Ligúriou, čím sa počet prípadov zvýšil na 6.

Infikovaná oblasť teraz zahŕňa 114 obcí, 78 v Piemonte a 36 v Ligúrii. Ministerstvo preto vyzvalo oba regióny, aby pozastavili lov vo všetkých obciach spadajúcich do infikovanej oblasti. Ďalej dala pokyny susedným regiónom, aby zaviedli sériu opatrení na zabránenie šírenia AMO.

 

Taliansko oficiálne nie je 100% bez prítomnosti AMO. Genotyp I má endemický výskyt na Sardínii. Napriek tomu, čo očakávajú mnohí odborníci, výsledky analýzy ukazujú, že súčasné prepuknutie v severnom Taliansku je genotyp II. Ako zdôraznila Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE), ide o rovnaký kmeň, ktorý v súčasnosti cirkuluje v Európe a ktorý charakterizuje vlnu epidémie, ktorá sa začala v roku 2007.

Členské štáty EÚ, ktoré sú v súčasnosti postihnuté AMO, sú Estónsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Nemecko. Česká republika a Belgicko túto chorobu úspešne eradikovali a Európska komisia ich vyhlásila za oblasť bez AMO.

Taliansky poľovnícky zväz (FIDC) zmobilizoval svoju národnú štruktúru, aby plne spolupracovala s regiónmi v súlade s národnými protokolmi. Poľovníci zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti tejto chorobe. Úlohou je teraz rýchlo izolovať miesta, kde sa nachádzajú mŕtve telá, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu.


Výskyt AMO v Taliansku, aktuálne k 18.1.2022

 

Zdroj. https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-zo-zahranicia/2528-amo-urady-potvrdili-virus-v-taliansku.html