AMO: Riziko prenosu vírusu prostredníctvom krmiva, podstielky a vozidiel

Posledné vedecké stanovisko  Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) k africkému moru ošípaných (AMO) sa zameriava na riziko zavlečenia vírusu do nepostihnutých oblastí EÚ prostredníctvom krmiva, podstielky a vozidiel na prepravu ošípaných. Potenciál prenosu AMO prostredníctvom týchto ciest je podľa EFSA nižší ako napr. v prípade presúvania živých ošípaných alebo umožnenia kontaktu diviakov s ošípanými. Riziko prenosu však ani v týchto prípadoch nemožno úplne vylúčiť.

 

Za pomoci získaných odborných znalostí (expert knowledge elicitation, EKE) bol vyvinutý model na hodnotenie rizika prenosu AMO prostredníctvom rôznych dráh či matríc. EKE bol založený na dôkazoch z rešerše literatúry a verejnej konzultácie. EFSA vyhodnotil 17 produktov a matrícktoré boli zoradené podľa pravdepodobnosti kontaminácie vírusom v oblastiach postihnutých AMO a následným infikovaním ošípaných v nedotknutých oblastiach. Najvyššie hodnotenie (najpravdepodobnejší prenos vírusu) získali kŕmne zmesi (mash, pelety), kŕmne doplnkové látky a kontaminované vozidlá.

Na zníženie rizika zavlečenia vírusu do chovov ošípaných prostredníctvom krmiva, podstielky a vozidiel, odporúča EFSA prísne dodržiavanie príslušných procesov dekontaminácie a skladovania všetkých produktov, ktoré boli presunuté z oblastí postihnutých AMO do nepostihnutých oblastí.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

 

Príloha: Vedecké stanovisko k prenosu vírusu AMO

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/zakladne-informacie/2316-amo-riziko-prenosu-virusu-prostrednictvom-krmiva-podstielky-a-vozidiel.html