AMO: Aktuálna situácia na Slovensku

Africký mor ošípaných je na území Slovenskej republiky lokalizovaný v okresoch Trebišov, Michalovce a od 17.1.2020 aj v okrese Košice-okolie. K dnešnému dňu bolo potvrdených 196 prípadov u diviačej zveri a 11 prípadov v chove domácich ošípaných. Infikovaná zóna bola pre domáce ošípané zrušená

Na území Slovenska naďalej prebieha intenzívny lov diviačej zveri. V poľovníckej sezóne 2019/2020 sa poľovníkom podarilo znížiť stavy diviačej zveri o 75 223 kusov.

Situácia za hranicami Slovenska je však oveľa horšia a naďalej pribúdajú nové prípady. V okolitých krajinách len v tomto kalendárnom roku zaznamenali už viac ako 5 200 potvrdených prípadov AMO u diviačej zveri. Najviac prípadov je potvrdených v Poľsku, ide o viac ako 1940 prípadov, a viac ako 1290 prípadov v Maďarsku. Práve tieto dve krajiny výrazne ohrozujú územie Slovenskej republiky. V bezpečí nie je ani územie susediace s Ukrajinou, kde sa už niekoľko prípadov AMO potvrdilo neďaleko hraničného územia so Slovenskom. V prípade domácich chovov ošípaných, počet pozitívnych prípadov presiahol hranicu 1 760 nákaz. Len v tomto roku je tak evidovaných cez 7 140 prípadov AMO v okolitých krajinách. 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznamuje, že na základe negociácií expertov ŠVPS SR predstaviteľmi Európskej Komisie , následnej prezentácii krokov a realizovaných opatrení súvisiacich s výskytom a zabránení šírenia afrického moru ošípaných v Slovenskej republike a odsúhlasení tohto postupu zástupcami členských krajín EÚ na rokovaní Stáleho výboru re pre krmivá, zvieratá a potraviny- sekcie zdravia zvierat dňa 16.12.2019 bolo dňa 18.12.2019 publikované v Úradnom vestníku EÚ Vykonávacie rozhodnutie Komisie č 2169/2019/EC , ktoré upravuje zóny na infikovanom území AMO na Slovensku. EK pozitívne posúdila všetky aktivity ŠVPS SR v oblasti kontroly afrického moru ošípaných v infikovanom regióne Trebišova a Michaloviec. Využitie finančných prostriedkov, ktoré boli mimoriadne poskytnuté Vládou Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa efektívne využívajú na zdolávanie nákazy a aj do budúcnosti takáto podpora bude nevyhnutná.

Úprava zón pre okresy Trebišov a Michalovce ktoré boli doposiaľ zaradené do časti III prílohy Vykonávacieho rozhodnutia Komisie - ako územie s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných bolo preklasifikované do prílohy II – teda ako územie bez výskytu AMO u domácich ošípaných ale s výskytom u diviačej zverihttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=EN

Preklasifikovanie územia je výsledkom spolupráce všetkých zainteresovaných strán ( chovateľov, poľovníkov, veterinárnych lekárov, verejnej správy, spracovateľov bravčového mäsa) pokiaľ ide o uplatňovanie nariadených opatrení.
V praxi to znamená úpravu možnosti premiestňovania ošípaných z komerčných registrovaných chovov, uľahčenie obchodovania s ošípanými a označovanie mäsa jatočných ošípaných pochádzajúcich z týchto oblastí oválnou značkou platnou pre celé územie EÚ .

Mapa so zobrazením infikovaných oblastí, nárazníkových zón a vykreslenie novej NZ na severnej hranici s Poľskom.

 

 

 

Od 21. augusta 2019 je zabezpečená distribúcia chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov, za účelom efektívneho plnenia nariadeného intenzívneho lovu diviačej zveri. Po pár týždňoch nepretržitej dodávky tieto boxy dostalo už viac ako 582 poľovných revírov v okresoch.

Potvrdené prípady AMO:
u diviačej zveri

INTERAKTÍVNA MAPA TU

 • 204. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 27.05.2020
 • 203. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 25.05.2020
 • 202. nález - dospelý diviak, samica; PZ KELECSENYI, PR: Kelečeny, Kap. Kľačany, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 22.05.2020
 • 201. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.05.2020
 • 200. nález - dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.05.2020
 • 199. nález - dospelý diviak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.05.2020
 • 198. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 19.05.2020
 • 197. nález - diviača, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 19.05.2020
 • 196. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 13.05.2020
 • 195. nález - diviak-lanštiak, samec, PZ Hubert Kuzmice, PR: Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 194. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 193. nález - diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 192. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 191. nález - dospelý diviak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 12.05.2020
 • 190. nález - diviak-lanštiak; WH Danubius s r.o. Leles, PR: Norbertus, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 07.05.2020
 • 189. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ KELECSENYI, PR: Kelečeni okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 188. nález - diviača; PZ KELECSENYI, PR: Kelesceni okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 187. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 186. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 185. nález - dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 184. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 183. nález - diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 182. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 181. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina- Genciovka, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 180. nález - diviak-lanštiak, samica; PS Bamara BREHOV PR:Brehov, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 06.05.2020
 • 179. nález - diviača, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 05.05.2020
 • 178. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Nomša Zemplínska Teplica, PR: Zemplínska Teplica, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 05.05.2020
 • 177. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovnícky spolok BEREK Bačka, PR: Bačka, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 176. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec BREZINA, Brezina, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 175. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Sova, Kráľovský Chlmec, PR: Streda nad Bodrogom, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 174. nález - diviača; samec, PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 173. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 172. nález - diviak-lanštiak, samica, PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 04.05.2020
 • 171. nález - dospelý diviak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 170. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 169. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 168. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec BREZINA, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 167. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec BREZINA, PR: Brezina, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 166. nález - diviak-lanštiak, samicac; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 165. nález - diviača, samec; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 164. nález - dospelý diviak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 163. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Latorica SZIGET, PR: Leles, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 162. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 161. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 160. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Družba Nižná Myšľa, PR: Barónsky kút, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 29.04.2020
 • 159. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 27.04.2020
 • 158. nález - dospelý diviak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 27.04.2020
 • 157. nález - dospelý diviak, samica; PZ Nimród, PR: Dobrá-Biel, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 22.04.2020
 • 156. nález - diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 155. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 154. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 153. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 152. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 151. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 150. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Erena Beša PR: Erena Beša, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 149. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 148. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 147. nález - diviak-lanštiak, samica; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 146. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 21.04.2020
 • 145. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 144. nález - dospelý diviak, samica; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 143. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR:PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 142. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 20.04.2020
 • 141. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 140. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Bozo, Kráľovský Chlmec, PR: Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 139. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 138. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 137. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.04.2020
 • 136. nález - diviak-lanštiak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR: Slanské lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 16.04.2020
 • 135. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Hubert Kuzmice, PR:PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 16.04.2020
 • 134. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec BREZINA,PR: Brezina, lok.: Pisková Baňa okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 16.04.2020
 • 133. nález - diviak-lanštiak; PZ Domaška, PR: Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 132. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 131. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 130. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 129. nález - dospelý diviak, samec; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 128. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PR: Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 127. nález - dospelý diviak, samica; PZ 30-06 Veľaty, PR: Zemplínske Vrchy, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 126. nález - diviak-lanštiak, PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 15.04.2020
 • 125. nález - diviak-lanštiak, samec; OVRB Kojonna, PR: Kojonna, okr. Michalovce; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 14.04.2020
 • 124. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Latorica Čičarovce, PR: Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 14.04.2020
 • 123. nález - diviak-lanštiak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., PR: Slanské lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 09.04.2020
 • 122. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Hubert-Kuzmice, PR:Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 08.04.2020
 • 121. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Hubert-Kuzmice, PR: PZ Hubert -Kuzmice, okr. Trebišov; ulovené so zmenami správania dátum konfirmácie: 08.04.2020
 • 120. nález - diviak-lanštiak, samec, PZ Lipovec BREZINA, PR: Minárska Lúka; okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 07.04.2020
 • 119. nález - diviak-lanštiak; PZ Slanská Dolina, PR: Slanská dolina, okr.Košice-okolie,nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 07.04.2020
 • 118. nález - dospelý diviak, samec; PO LAPSus Veľké Kapušany, PR: Corpus, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 07.04.2020
 • 117. nález - diviača, samica; PS Ticce Zatín, PR: č. 21 Zatín , okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 03.04.2020
 • 116. nález - diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 02.04.2020
 • 115. nález - diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 02.04.2020
 • 114. nález - diviača-samica, Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR: Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie,uhynutý-nájdený dátum konfirmácie: 02.04.2020
 • 113. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, lok.: Pod Malým Lipovcom, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 31.03.2020
 • 112. nález - diviak-lanštiak, samec; PO Srnec Čeľovce, PO Srnec Čeľovce, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 31.03.2020
 • 111. nález - diviak-lanštiak, samica; Tokajská poľovnícka spoločnosť, PR: Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov; ulovený bez zmien správania dátum konfirmácie: 30.03.2020
 • 110. nález - diviak- lanštiak, samica; PZ Hubert Kuzmice; PR Kuzmice, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 30.03.2020
 • 109. nález - dospelý diviak, samec; Poľovnícky spolok HEČKA, PR: P.S. Hečka Kazimír, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 27.03.2020
 • 108. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 26.03.2020
 • 107. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 26.03.2020
 • 106. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 26.03.2020
 • 105. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovnícka spoločnosť TICCE Zatín, PR č.21 Zatín; okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 25.03.2020
 • 104. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR: Brezina, lokalita: Zornica, okr. Trebišov; uhynuté-nájdené dátum konfirmácie: 25.03.2020
 • 103. nález - diviak-lanštiak, samec, PZ Erena Beša, okr. Michalovce, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 102. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 101. nález - dospelý diviak, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 100. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 24.03.2020
 • 99. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina,Berekyňa, okr. Trebišov; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 18.03.2020
 • 98. nález - dospelý diviak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 97. nález - diviača, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 96. nález - diviak-lanštiak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 95. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 94. nález - diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 93. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 92. nález - dospelý diviak, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 91. nález - diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 90. nález - diviača, samica; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 89. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Domaška, Trstené pri Hornáde, PR Hornád, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 88. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 87. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 86. nález - dospelý diviak, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 85. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské Lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 84. nález - diviak-lanštia;, PZ Slanská Dolina, Slanec, okr. Košice-okolie; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 17.03.2020
 • 83. nález - dospelý diviak, samec, PZ Latorica, PR Latorica-Čičrovce, okr. Michalovce; nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 13.03.2020
 • 82. nález - diviača, samica, PZ Hubert-Kuzmice, PR Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, uhynuté-nájdené dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 81. nález - diviak-lanštiak, samec; Poľovné združenie Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita: Záhumie, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 80. nález - dospelý diviak, samec; PZ Helmec Zemplínska Nová Ves, PZ Helmec, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 79. nález - dospelý diviak, samica; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 78. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 77. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Lipovec Brezina, PR Brezina-lokalita Gór, okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 76. nález - dospelý diviak, samec; PZ Helmec Zemplínska Nová Ves, PR Zemplínska Nová Ves okr. Trebišov, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 75. nález - diviak-diviača, samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 74. nález - diviak-diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 73. nález - diviak-diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 72. nález - diviak-diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 71. nález - dospelý diviak -samica; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 70. nález - diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 69. nález - diviak-diviača, samec; Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 68. nález - diviak-diviača, samec Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 67. nález - diviak-diviača, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 66. nález - diviačia, samica, Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie, nájdený-uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 65. nález - diviak,diviača, samec, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice-okolie; nájdený -uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 64. nález - diviača, samica, Lesy SR, š.p. Odštepný závod Sobrance, PR Slanské lesy I., okr. Košice- okolie; nájdený, uhynutý dátum konfirmácie: 11.03.2020
 • 63. nález - diviak-prasa, samec, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, PR Slánske lesy I. okr. Košice-okolie,; nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 10.03.2020
 • 62. nález - dospelý diviak-samica, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, PR: Slánske lesy I, okr. Košice-okolie; nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 10.03.2020
 • 61. nález - diviak-diviača, samica; Poľovnícke združenie Slanská dolina, Slanec, okr. Košice-okolie, nájdené-uhynuté dátum konfirmácie: 05.03.2020
 • 60. nález - diviak-diviača, samica; Poľovnícke združenie Slanská dolina, Slanec, okr. Košice-okolie, nájdené-uhynuté dátum konfirmácie: 05.03.202
 • 59. nález - dospelý diviak, samica; Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov; nájdené-uhynuté dátum konfirmácie: 03.03.2020
 • 58. nález - diviak- diviača, Lesy SR, odštepný závod Sobrance, okr. Košice-okolie, PR Slánske lesy I; uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 02.03.2020
 • 57. nález - dospelý diviak, samica, PZ Nomša Zemplínska Teplica, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 28.02.2020
 • 56. nález - dospelý diviak, samica, PZ Slanská Dolina, Slanec, okr. Košice-okolie; uhynuté-nájdené dátum konfirmácie: 26.02.2020
 • 55. nález - diviak-lanštak, samica, PZ Domaška,Trstená pri Hornáde, okr. Košice-okolie; uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 54. nález - dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov; uhynuté-nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 53. nález - diviak-diviača, samica, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 52. nález - dospelý diviak, samec, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté- nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 51. nález - dospelý diviak, samica, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov,okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 50. nález - diviak-lanštiak, Poľovnícka spoločnosť Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 25.02.2020
 • 49. nález - diviak-diviača, samica, PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, nájdené, uhynuté dátum konfirmácie: 24.02.2020
 • 48. nález - diviak-diviača, PO LAPSus Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 17.02.2020
 • 47. nález - diviak-diviača, samec, PZ Domaška, Trstená pri Hornáde, okr. Košice- okolie, ulovené so zmenami správania dátum konfirmácie: 17.02.2020
 • 46. nález - dospelý diviak, samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, nájdení, uhynuté dátum konfirmácie: 14.02.2020
 • 45. nález - diviak, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov, uhynutý,nájdený dátum konfirmácie: 31.01.2020
 • 44. nález - diviak, diviača, samec- OVRB Kojonna, Veľké Raškovce, okr. Michalovce, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 29.01.2020
 • 43. nález - diviak-diviača, samica, PZ Nimród, Dobrá-Biel, okres Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 29.01.2020
 • 42. nález - diviak-lanštiak; PZ Diana Bracovce, okr. Michalovce, uhynutý - nájdený dátum konfirmácie: 22.01.2020
 • 41. nález - dospelý diviak- samica, PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý dátum konfirmácie: 21.01.2020
 • 40. nález - diviak- lanštiak; PS Bažant- Trebišov, okr. Trebišov, nájdený/uhynutý dátum konfirmácie: 21.01.2020
 • 39. nález - diviak- samec-lanštiak- SPZ- Poľovný revír Hornád, Trstená Pri Hornáde, okr. Košice- okolie; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 17.01.2020
 • 38. nález - diviak- samica, PZ Hubert Kuzmice, okr. Trebišov,ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 15.01.2020
 • 37. nález - diviak- samec, lanštiak, PZ Čajka Trebišov II, nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 14.01.2020
 • 36. nález - diviak- diviača, PZ Latorica, Čičarovce, okr. Michalovce, ulovené dátum konfirmácie: 09.01.2020
 • 35. nález - diviak-lanštiak, PZ Lipovec, Brezina, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 09.01.2020
 • 34. nález - diviak- lanštiak- PZ Nimród-Dobrá-Biel, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 08.01.2020
 • 33. nález - diviak-samica, lanštiak, WH Danubius, Norbertus, PR Leles, okr. Trebišov- zrazené-uhynuté dátum konfirmácie: 03.01.2020
 • 32. nález - diviak, dospelý, samica, KÚ Ćičarovce, PR Latorica -Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 31. nález - dospelý diviak, samec. KÚ Čičarovce, PR Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 30. nález - diviak- diviača, samica , KÚ Čičarovce, PR Čičarovce; nájdené uhynuté dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 29. nález - diviak- lanštiak, samica - SPK Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce; nájdené uhynuté dátum konfirmácie: 17.12.2019
 • 28. nález - diviak, diviača, samec; PO Vlčia Hora Cejkov, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 10.12.2019
 • 27. nález - diviak, diviača, samica; PS Ticce Zatín, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 09.12.2019
 • 26. nález - diviak-lanštiak, samica,; PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 09.12.2019
 • 25. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Čajka, Sečovce, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 05.12.2019
 • 24. nález - PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, dospelý diviak, uhynuté, nájdené: dátum konfirmácie: 2.12.2019
 • 23. nález - PZ Latorica Sziget, Leles ,okr. Trebišov, diviak-diviača, ulovené, dátum konfirmácie 21.11.2019
 • 22. nález - PZ Latorica Čičarovce, samica, lanštiak, ulovené, dátum konfirmácie : 14.11.2019
 • 21. nález - PR Boťany, Leles, okr. Trebišov, diviak- prasa, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 4.11.2019
 • 20. nález – PZ Čajka Trebišov II , KÚ Trebišov, poľovný revír PZ Čajka, diviak - lanštiak, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie: 29.10.2019
 • 19. nález – Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ Černochov, poľovný revír Slovenské Nové Mesto, diviak-samec, ulovené so zmenami správania, dátum konfirmácie: 15.10.2019
 • 18. nález – PZ Lipovec, Brezina, KÚ Byšta , poľovný revír Brezina, diviak, samica, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 08.10.2019
 • 17. nález – PS Ticce Zatín, KÚ Zatín,okr. Trebišov, diviak, samica, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie: 3.10.2019
 • 16. nález – PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov diviak, samec, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie : 26.9.2019
 • 15. nález - SPK PO Veľké Kapušany, okr. Michalovce, KÚ Veľké Kapušany, poľovný revír Copus, dospelý diviak nájdený uhynutý, dátum konfirmácie 26.9.2019
 • 14. nález – PD Lingo Svätuše, Veľký Kamenec, okr. Trebišov, diviak- diviača– nájdené, uhynuté, dátum konfirmácie: 26.9.2019
 • 13. nález – PO Pokrok Zemplín, KU Ladmovce, nájdený uhynutý diviak , dátum konfirmácie: 17.9.2019
 • 12. nález – PS Bamara, Brehov, KU Kucany, uhynutý, nájdený, samica, dátum konfirmácie: 2.9.2019
 • 10.-11. nález - PS Ticce Zatín, KU Zatín, 2 nájdené uhynuté diviaky, 2 x samec, dátum konfirmácie: 30.8.2019
 • 9. nález - PO Pokrok Zemplín, KÚ Ladmovce , nájdený uhynutý diviak, samic . dátum konfirmácie: 30.8.2019
 • 6.-8. nález - PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie – 3 nájdené uhynuté diviaky, dátum konfirmácie: 26.8.2019
 • 5. nález - nájdený, uhynutý – PS Ticce Zatín , diviak lanštiak , dátum konfirmácie: 20.8.2019
 • 3 a 4. nález - ulovené, PS Ticce Zatín, KU Zatín, oba ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných – v susedných obciach boli potvrdené ohniská AMO v záhumienkových chovoch ošípaných, dátum konfirmácie: 16.8.2019
 • 2. nález - nájdený uhynutý, PS BAMARA Brehov, KU Cejkov , nájdený diviak je v oblasti kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných, dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 1. nález - V rámci monitoringu AMO u diviačej zveri sa v oblasti kde boli ohniská afrického moru ošípaných v okrese Trebišov bol diagnostikovaný prvý pozitívny afrického moru ošípaných u diviakov. Diviak vykazoval zmeny správania, bol ulovený poľovníkom a následne vzorka zaslaná na vyšetrenie do NRL vo Zvolene. Daná skutočnosť je dôležitým zistením, nakoľko diviak je zdrojom nákazy aj pre domáce ošípané. Miesto nálezu je poľovné združenie Svätuše, okres Trebišov , cca 7 km od spoločnej SK/HU hranice kde v oblastiach na maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie zisťovaný výskyt AMO u diviačej zveri ( od 1. januára 2019 spolu v Maďarsku viac ako 800 pozitívnych výsledkov) . Národná expertná skupina pre africký mor ošípaných analyzuje situáciu a prijme opatrenia pokiaľ ide o manažment lovu najmä z pohľadu zistenia AMO u diviakov, ako možného zdroja nákazy, rezervoáru vírusu v uhynutých telách, resp. znižovania denzity diviačej populácie v danom regióne, dátum konfirmácie: 8.8.2019

u domácich ošípaných

 • 11. prípad - obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov 1 úhyn, viac ošípaných sa v chove nenachádzalo. Dátum konfirmácie: 19.8.2019
 • 10. prípad - obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov , z 3 ošípaných 1 úhyn. Dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 9. prípad - obec Rad – časť Hrušov, neďaleko obce Rad, kde bol potvrdený 4 prípad , v záhumienkovom chove boli chované 3 ošípané , 1 uhynula. Dátum konfirmácie:15.8.2019
 • 7 a 8. prípad - obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula, dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 6. prípad - obec Svätá Mária , v susedstve prípadu č.5, v chove 3 kusy ošípaných, 1 uhynula. Dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 5. prípad - záhumienkový chov , obec Svätá Mária, časť Pavlovo, v chove 8 kusov ošípaných, 1 uhynula a vyšetrením diagnostikovaná prítomnosť vírusu AMO. Miesto výskytu je v rámci už vytýčeného ochranného pásma týkajúceho sa predchádzajúcich potvrdených ohnísk. I v tomto prípade prebieha epizootologické šetrenie. V danej obci prebehne utratenie ošípaných ako v ohnisku tak v kontaktných chovoch. Dátum konfirmácie: 13.8.2019
 • 4. prípad - ošípaná u súkromného chovateľa v obci Rad, okres Trebišov, vzdialenosť od ostatných prípadov je niekoľko km. V chove bola chovaná iba jedna ošípaná, Indikované zdravotné problémy a zvýšená teplota. Zidentifikované kontaktné chovy, v obci kde prebehne utratenie ošípaných dňa 8.8.2019. Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie, dátum konfirmácie: 6.8.2019
 • 3. prípad - u chovateľa v blízkosti druhého prípadu v obvi Somotor, časť Nová Vieska pri Bodrogu . V záhumienkovom chove z 3 ošípaných 1 uhynula. Pred úhynom prejavovala klinické príznaky ochorenia- teplota , kožné zmeny, . Ošípané v danej obci budú utratené a zaslané na vyšetrenie do referenčného laboratória vo Zvolene, dátum konfirmácie: 6.8.2019
 • 2. prípad - Uhynutá ošípaná v obci Veľký Kamenec- vzorka zaslaná na laboratórne vyšetrenie do národného referenčného laboratória pre AMO na veterinárnom ústave vo Zvolene v rámci programu systému dohľadu a monitorovania afrického moru ošípaných. Ošípaná uhynula počas víkendu, 30.7.2019 potvrdené že príčinou úhynu bolo infikovanie vírusom afrického moru ošípaných. Pred úhynom ošípaná prejavovala zmeny zdravotného stavu ako zvýšená teplota, poruchy pohybového aparátu a kožné zmeny. V danom chove sa v čase úhynu nenachádzala žiadna iná ošípaná. Vzdialenosť od prvého miesta výskytu je cca 5,5 km, od spoločnej slovensko /maďarskej hranice cca 4 km. Realizované sú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy . Ošípané v obci Veľký Kamenec, podobne ako v obci Strážne budú utratené a neškodne odstránené vo veterinárnom asanačnom ústave. Cenzus ošípaných v obci prebieha Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie. Opatrenia zákazu chovu ošípaných podobne ako v obci Strážne budú vydané aj pre obec Veľký Kamenec. Dátum konfirmácie: 30.7.2019
 • 1. prípad - Ohnisko v obci Strážne, okr. Trebišov ( prvý výskyt AMO na území SR potvrdený 25.7.2019), depopulované ( 4 ošípané), v rámci opatrení za zabránenie šírenia nákazy boli utratené a neškodne odstránené všetky ošípané v obci dňa 30.7.2019. Od ošípaných boli odobraté vzorky krvi na zistenie či boli resp. neboli nakazené vírusom AMO. Na základe rokovania expertnej skupiny pre AMO boli odporúčané RVPS Trebišov vydať pre obec Strážne dodatočné opatrenia, vrátane zákazu chovu ošípaných v obci

Ochranné pásma a pásma dohľadu v súvislosti s výskytom AMO

Do ochranného pásma sú zaradené obce ( min 3 km od ohnísk) : Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Strážne, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Rad, Vojka, Malý Horeš, Svinice, Svätuše, Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov, Sirník, Zemplínske Jastrabie, Zatín

Do pásma pozorovania sú zaradené obce ( min 10 km od ohnísk) : kataster obcí Viničky, Klin nad Bodrogom, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Bol', Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Boťany, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň

Informácia pre verejnosť

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť (chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazyMimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !

V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/1823-amo-aktualna-situacia-na-slovensku.html